Bởi {0}
logo
Wenzhou Conlene Bags Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Túi mua sắm; túi lạnh; túi vải, bãi biển mat, có thể giặt Kraft túi giấy
Thứ tự xếp hạng2 bán chạy nhất trong Túi mua sắmOEM for well-known brandsEnvironmentally compliantSample-based customizationDesign-based customization